Trang chủ / Hành chánh / Quyết định

Quyết định

Lễ Tấn Phong cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

Lễ Tấn Phong  cấp DŨNG GĐPT Việt Nam

Sáng nay, vào lúc 8.30 ngày 24.04.2015, bảy (7) Huynh Trưởng cấp Tấn vân tập tại Đại Hùng Bửu Điện – Tu Viện Quảng Hương Già Lam để nghe Pháp đàm. Quang lâm chứng minh: Hòa Thượng Thích Lưu Thanh Thành viên HĐTGCM,  Hòa thượng Thích Thái Hòa Tổng Thư …

Xem chi tiết

Lễ Thọ Cấp Tấn

Lễ Thọ Cấp Tấn

Sáng nay, vào lúc 5h30 giờ ngày 16.04.2013 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Thọ Cấp Tấn. Trong một đoàn thể, cán bộ lãnh đạo, điều khiển đóng một vai trò vô cùng quan trọng liên quan đến sự thịnh …

Xem chi tiết