Trang chủ / Hành chánh / Quyết định

Quyết định

Lễ Thọ Cấp Tấn

Lễ Thọ Cấp Tấn

Sáng nay, vào lúc 5h30 giờ ngày 16.04.2013 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Thọ Cấp Tấn. Trong một đoàn thể, cán bộ lãnh đạo, điều khiển đóng một vai trò vô cùng quan trọng liên quan đến sự thịnh …

Xem chi tiết