Trang chủ / Huấn luyện / Lam sử / Lịch sử đơn vị

Lịch sử đơn vị

Kỷ niệm Chu niên lần thứ 65 GĐPT Khánh Hoà

Kỷ niệm Chu niên lần thứ 65 GĐPT Khánh Hoà

-65 năm từ khi thành lập ( 1951 – 2016) GĐPT Khánh Hòa đến nay  được xem là khoảng thời gian ,  đánh đấu sự trưởng thành của một tổ chức, để thấy được sự đóng góp không nhỏ của toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh tỉnh nhà nói …

Xem chi tiết