Trang chủ / Phật Pháp / Phật pháp căn bản

Phật pháp căn bản

Ba Pháp Ấn – HT. Thích Đức Thắng

Ba Pháp Ấn –  HT. Thích Đức Thắng

Đây là ba phạm trù nghĩa lý đặc trưng để bảo chứng nhận diện ra những lời dạy của đức Đạo sư một cách chính xác mà không nhầm lẫn với những lời dạy bởi các giáo chủ của các ngoại đạo khác qua: “Các hành là vô thường, các …

Xem chi tiết

Hiếu Đạo – Suối Nguồn Bình An Nhân Loại

Hiếu Đạo – Suối Nguồn Bình An Nhân Loại

Hiếu Đạo – Suối nguồn bình an cho nhân loại. Đức Phật nêu cao Hiếu Đạo về tình thương  để mở cho chúng ta một con đường tiến vào “Ngôi nhà Như Lai” như trong kinh Pháp Hoa có câu: “Muốn vào nhà Như Lai phải có tình thương rộng …

Xem chi tiết

Giáo Lý Nghiệp (KARMA)

Giáo Lý Nghiệp  (KARMA)

A* Dẫn nhập Trong kinh Majjhima Nikàya (Trung Bộ), Đức Phật dạy rằng: “Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyền thuộc, là nơi nương tựa” (Owners of their karma are …

Xem chi tiết

Bảy bước chân đi tiêu biểu bảy yếu tố giác ngộ

Bảy bước chân đi tiêu biểu bảy yếu tố giác ngộ

        HT. Thích Thái Hòa  Bảy bước đi của Bồ-tát Tất-đạt-đa trong ngày thị hiện đản sanh là tiêu biểu cho bảy yếu tố giác ngộ, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn của Phật học là Thất giác chi hoặc Thất bồ-đề phần. Hễ bất cứ ai thực tập …

Xem chi tiết

Ý nghĩa Phật Đản – HT. Thích Thái Hòa

Ý nghĩa Phật Đản – HT. Thích Thái Hòa

 HT. Thích Thái Hòa NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính thưa quí vị, Chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca Mâu Ni, Đức từ phụ của chúng ta. Ngày ra …

Xem chi tiết

Bảy bước chân đi tiêu biểu bảy yếu tố giác ngộ

Bảy bước chân đi tiêu biểu bảy yếu tố giác ngộ

Bảy bước đi của Bồ-tát Tất-đạt-đa trong ngày thị hiện đản sanh là tiêu biểu cho bảy yếu tố giác ngộ, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn của Phật học là Thất giác chi hoặc Thất bồ-đề phần. Hễ bất cứ ai thực tập thành tựu được bảy yếu …

Xem chi tiết