Trang chủ / HĐ xã hội

HĐ xã hội

Người đi, tiếng nói vẫn còn

Người đi, tiếng nói vẫn còn

                        Tưởng niệm giáo sư Trần Quang Thuận, người cư sĩ khí khái, có tầm vóc, với tiếng nói đặc biệt ở lại trong lòng tôi.   Có những người đã qua, dù lặng lẽ, nhưng di ngôn, phong cách sống và làm việc vẫn không khiến người đời quên …

Xem chi tiết

Báo Tin

Báo Tin

BHD/GĐPT/LĐ- UBQTHT/LĐ-HĐCẤP TẤN LĐ Cùng  tang gia hiếu quyến trân trọng báo tin: HTr CẤP TẤN thọ Bổ Tát Giới taị gia pháp danh TÂM HUẤN thế danh VÕ ĐĂNG GIAO sinh nam 1935 tại Mỹ Chánh tỉnh Quảng Trị Nguyên Ủy Viên BHD/GĐPT/LĐ, Nguyên P.CT UBQTHT tỉnh Lâm Đồng …

Xem chi tiết

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

Ôi! Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Trăm năm một thoáng hư không,  Một nháy mắt cũng là vĩnh cửu. Thời gian cõi đời ô trược này Đâu tính bằng ngày tháng phút giây Mà tính bằng sát na chánh niệm. Bằng tâm từ bi, Bằng những nẻo …

Xem chi tiết

(Thơ) Gá Thân Đại Chủng

(Thơ) Gá Thân Đại Chủng

01Cung trời thức tỉnh chuông ngân, Trống vang giục giã, mọi lần như nhiên. Buôn tay Bái Phật lên thuyền, Trần gian cõi tạm, vững yên liên trì. Trở mình hắc nhẹ ra đi, Gá thân đại chủng, sá gì có không. Vững tâm an trú cõi lòng, Nhất tâm …

Xem chi tiết