Liên hệ

Áo Lam

 

Bài vở đóng góp cho trang nhà, Chư tôn đức và Lam viên hoan hỷ gửi về địa chỉ email:

  • Ban biên tập: bbb@gdptvietnam.org
  • HTr Đạt Thịnh: truonghungcuong@gmail.com
  • Htr Phước Thạnh: phuocthanhbhd@gmail.com
  • HTr Đức Quảng: ngducquang3@gmail.com

Trân trọng tri ân Chư tôn đức và sự quan tâm của anh chị em Lam viên khắp nơi.

Ban Biên Tập