Trang chủ / Phật Pháp / Nhân vật Phật Giáo

Nhân vật Phật Giáo

Dáng Từ

Dáng Từ Kính dâng Giác linh Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ Cẩm tú xứ Trung Kiên Kết tinh bóng dáng hiền Bao la Người hoàng vĩ Chí nguyện vượt thần tiên.   Bước vào miền cô lữ, Trầm tư nghĩa lý thiền, Bỗng nhiên bừng mắt tuệ Sáng rỡ đất …

Xem chi tiết

Bảy bài học của đức Đạt La Lạt Ma

Bảy bài học của đức Đạt La Lạt Ma

Đầu tiên học “nhận lỗi mình” Chúng sinh thường chẳng có thành thật đâu Cho rằng mình đúng trước sau Lỗi lầm nếu có đổ mau cho người Khi ta chối lỗi, than ôi! Chính là lỗi lớn nhất đời của ta! * Thứ hai phải học “nhu hòa” Răng …

Xem chi tiết

Tiểu sử Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN

Tiểu sử Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN

Tưởng niệm Đức Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hòa Thượng Thích Đôn Hậu ĐỨC ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU  Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN  (1905-1992) I.Thân thế :  Đức Đại Lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký Xử …

Xem chi tiết