Mở mắt

Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Các chuyện tiền thân đức Phật Thích Ca kể lại Ngài đã từng trầm luân sinh tử trong các loài cầm thú, thủy ngư và côn trùng… nhưng do lòng từ bi bao la vô lượng nên đã  dần thăng hoa lên các cõi nhân thiên và sau cùng đắc quả …

Xem chi tiết

Thủ công : Làm dây xúc xích

Thủ công : Làm dây xúc xích

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   I.CHUẨN BỊ : Vật liệu : Giấy màu, giấy bóng, giấy nhún đủ màu, kéo, keo. II. THỰC HIỆN : –   …

Xem chi tiết

Thủ công : Xé giấy dán tranh

Thủ công : Xé giấy dán tranh

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   I. CHUẨN BỊ : –   Vật liệu : Giấy trắng ( hoặc mặt sau lịch tháng đã dùng ), giấy màu …

Xem chi tiết