Mở mắt

Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Bậc Mở Mắt: Chim Oanh Vũ Nhân Từ (song ngữ)

Các chuyện tiền thân đức Phật Thích Ca kể lại Ngài đã từng trầm luân sinh tử trong các loài cầm thú, thủy ngư và côn trùng… nhưng do lòng từ bi bao la vô lượng nên đã  dần thăng hoa lên các cõi nhân thiên và sau cùng đắc quả …

Xem chi tiết

Một Số Phương Pháp Sinh Động để Truyền Đạt Một Bài Phật Pháp

Một Số Phương Pháp Sinh Động để Truyền Đạt Một Bài Phật Pháp

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SINH ĐỘNG ĐỂ TRUYỀN ĐẠT MỘT BÀI PHẬT PHÁP Hiện nay hình ảnh các lớp học Phật pháp trong GĐPT diễn ra giữa bốn bức tường phòng học mà ở đó anh chị giảng- em thụ động lắng nghe, anh chị đọc- các em chép đã …

Xem chi tiết