Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

Đây là bài hát chia tay Gia Đình Phật Tử. Nhạc Ngoại quốc-Lời Việt Lê Lừng

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới Kết dây

Bài khác nên xem

Mừng xuân hoan hỷ

nhuanphap

Hình ảnh: BHD GĐPT BÌNH ĐỊNH Kính Viếng Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Thiện hạ Nhơn

phuocthanh

Nhạc: Chan Chứa Tình Lam – Tưởng Niệm Anh Hựu

ducquang