Sơ thiện

Mẫu chuyện đạo : Hạnh tu nhẫn nhục

Mẫu chuyện đạo : Hạnh tu nhẫn nhục

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu Bậc Sơ Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) Xưa có một vị hoàng tử tên là Nhẫn Nhục, tướng tốt, thông minh và giàu lòng thương người. Đối với cha mẹ Ngài hết …

Xem chi tiết

Khái niệm kiến trúc Phật giáo

Khái niệm kiến trúc Phật giáo

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu Bậc Sơ Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) I. ĐAI CƯƠNG : 1.  Địa thế Viêt Nam : Nước Việt Nam nằm ở ngã ba giao lưu giữa ba nền văn minh Âu, …

Xem chi tiết

Thời gian vật lý và tâm lý

Thời gian vật lý và tâm lý

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu Bậc Sơ Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. VĂN : Nói đến thời gian và không gian, người ta thường có một nét nhìn tổng quát là : “ Không gian …

Xem chi tiết

Tinh thần Tự tín – Tự chủ – Khoa học

Tinh thần Tự tín – Tự chủ – Khoa học

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu Bậc Sơ Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. VĂN : Tự tin là tin ở chính mình. Tự tín là một đức tính không thể thiếu được, vì thiếu tự tín …

Xem chi tiết