Tung bay

Thường thức : Nấu cơm – Một vài món ăn tự làm

Thường thức : Nấu cơm – Một vài món ăn tự làm

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) THƯỜNG THỨC – NẤU CƠM 1.  Em cần biết : Việc nấu cơm tưởng rất đơn giản, dễ dàng nhưng thật ra nó đòi …

Xem chi tiết

Thường thức : Giặc ủi quần áo – Đánh giày

Thường thức : Giặc ủi quần áo – Đánh giày

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) THƯỜNG THỨC – GIẶC ỦI QUẦN ÁO I.  MỤC ĐÍCH : Giữ gìn trang phục sạch đẹp, không nhàu nát. Biết chọn loại xà …

Xem chi tiết

Thường thức : Tiếp khách – Hộp phước sương

Thường thức : Tiếp khách – Hộp phước sương

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) THƯỜNG THỨC – TIẾP KHÁCH Nhiều khi anh chị hay cha mẹ đi vắng, nhưng có khách đến nhà, em phải tiếp khách. Trước hết …

Xem chi tiết

Lều Trại – Xây tổ Đàn

Lều Trại – Xây tổ Đàn

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   Trại có rất nhiều hình thức, thực hiện với nhiều vật liệu khác nhau. Đối với oanh vũ, các em chỉ cần làm quen …

Xem chi tiết

Trò chơi

Trò chơi

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   –   Điều khiển trò chơi nhỏ cho cả đoàn. –   Sổ tay trò chơi.  I.  Điểu khiển trò chơi : 1.  Muc đích …

Xem chi tiết

Thể dục

Thể dục

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Tung Bay do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   1.  Tâp thể dục buối sáng : (Tập thở và vận động ban mai) Sáng dậy, khi tung chăn ra khỏi giường em nên …

Xem chi tiết