Trang chủ / HĐ thanh niên / Phương hướng

Phương hướng

Lịch Sử La Bàn Từ

Lịch Sử La Bàn Từ

La bàn là khí cụ  dùng để định hướng có thể dùng trên bộ, trên nước hay cả trong không gian.  Có hai loại: la bàn từ dùng kim nam châm và la bàn điện dùng con quay điện.  Trong bài này, chúng tôi chỉ nói về la bàn từ.  Lịch sử …

Xem chi tiết