Trang chủ / Tu học / Đoàn sinh

Đoàn sinh

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD GĐPT Lâm Đồng. Ngày 24/10/2015,lúc 8 giờ tại Chùa Giác Tâm, huyện Đức Trọng – Lâm Đồng. BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức đợt 2 Tu Bát Quan Trai. Có 108 Huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Thanh về tham dự. Thượng …

Xem chi tiết