Hướng thiện

Sổ Dũng – Sổ Hạnh

Sổ Dũng – Sổ Hạnh

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )   I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA : Sổ Dũng dành cho Thiếu nam, sổ Hạnh dành cho Thiếu nữ. Đó là sổ tay …

Xem chi tiết

Chuyện tiền thân : Nai ngọc

Chuyện tiền thân : Nai ngọc

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )   I.VĂN : Khi Đức Thế Tôn mới thành đạo, Ngài chưa rời khỏi cội Bồ Đề. Một buổi chiều nọ, các em bé …

Xem chi tiết

Chuyện đạo : Vị Tỳ kheo và con ngỗng

Chuyện đạo : Vị Tỳ kheo và con ngỗng

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )   I. VĂN : Có một vị Tỳ kheo đến khất thực tại một nhà nọ, được mời vào phòng. Người chủ lên …

Xem chi tiết

Ý nghĩa màu lam

Ý nghĩa màu lam

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 ) I. VĂN : Sau lễ ra mắt chính thức tái sinh hoạt Gia Đình Phật Hóa Phổ ( ngày 08.12 năm Mậu Tý, tức …

Xem chi tiết

Ý nghĩa và cách vẽ Huy hiệu Hoa Sen.

Ý nghĩa và cách vẽ Huy hiệu Hoa Sen.

    ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 ) I. VĂN : 1.  Giới thiệu : Trong giai đoạn tái sinh hoạt của tổ chức giáo dục của Phật giáo vào …

Xem chi tiết