Hướng thiện

Chuyện đạo : Thái tử Tất Đạt Đa với con chim trời bị thương

Chuyện đạo : Thái tử Tất Đạt Đa với con chim trời bị thương

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )  I. VĂN : Hồi đo, Thái tử Tất Đạt Đa mới lên chín tuổi. Một hôm, Thái tử đang dạo chơi thơ thẩn một …

Xem chi tiết

Ý nghĩa màu lam

Ý nghĩa màu lam

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 ) I. VĂN : Sau lễ ra mắt chính thức tái sinh hoạt Gia Đình Phật Hóa Phổ ( ngày 08.12 năm Mậu Tý, tức …

Xem chi tiết