Ý nghĩa – Cách thức chào kính trong GĐPT.


( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549 )


I. VĂN :

Gia Đình Phật Tử cũng như các tổ chức khác có cách chào riêng, khi mặc sắc phục, để tò lòng  thân thiện, biểu lộ sự hoà hợp, nhắc nhau tinh tấn tu học, biết kinh trên nhường dưới, và chứng tỏ tinh thần kỷ luật của Gia Đình Phật Tử.

Khi mặc đồng phục, ta chào bằng cách bắt ấn Tam Muội ( cũng gọi là ấn Cát Tường, ấn Chánh Định – ngón cái : tâm; ngón trỏ: thân; ngón cái ấn trên ngón trỏ ý chỉ thân tâm không hai ).

Khi chào đứng nghiêm, mặt hướng vào người mình chào, tay phải gập lại, cánh tay song song với thân người, lòng bàn tay hướng về phía trước, cùi chỏ gần sát thân người và ngang bằng với tầm lưng ( đừng  đưa quá ra phía sau hay phía trước ), các ngón tay khép vào nhau, ngón tay cái đè lên ngón tay đeo nhẫn, tay trái xuôi theo người.

Ấn Tam Muội có mục đích làm cho lòng mình lắng lại, chú tâm không tán loạn, phóng ra sự an lành ( Cát Tường ). Vậy chào theo lối bắt ấn Tam Muội là nhắc nhở chúng ta lắng lòng hướng về việc lành, tin theo đức Phật, tin vào chánh Pháp, chúc tốt lành cho nhau. Chính đức Phật thường dùng ấn này để phóng hào quang cứu độ chúng sanh.

II. TƯ :

Chào kính là những quy ước xã hội mang tính văn hoá, nhân bản nhằm thăng tiến cuộc sống tinh thần của con người nên thông thường :

–   Người nhỏ chào người lớn trước.

–   Khi đi trong hàng, gặp Thầy hay anh chị trưởng, chỉ người hướng dẫn chào mà thôi.

–   Khi gặp đám tang, tất cả đều chào.

–   Khi đón chào quan khách, hô khẩu hiệu tất cả chào một lần.

–   Khi chào cờ sen trắng, hô khẩu hiệu ( tiếng reo) chào xong, đứng nghiêm hát bài ca chính thức Sen Trắng.

–   Khi gặp quý Tăng Ni thì chắp tay như búp sen ngang ngực cúi đầu chào, khi gặp quý Bác ( đạo hữu ) cũng vậy.

–   Khi đi ngang qua nơi tôn nghiêm (chùa, đền thờ…) thì yên lặng để tỏ lòng thành kính.

–   Khi mặc thường phục : cất nón, cúi đầu, vái chào tuỳ theo trường hợp.

III. TU :

Là đoàn sinh GĐPT, em luôn luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, danh dự của đoàn thể :

–   Gặp Tăng, Ni, em chắp tay như búp sen để ngang ngực cúi đầu chào.

–   Gặp các anh, chị và bạn đoàn ( có đoàn phục ), tay bắt ấn Tam Muội ( Cát Tường ) để tỏ ý vui mừng, nhắc nhở nhau tinh tấn tu học.

–   Những lúc đi ngang qua nơi tôn nghiêm nên im lặng, không cười nói múa may, tỏ lòng tôn kính.

–   Khi vào nơi tôn nghiêm, xuống xe dẫn bộ để tỏ lòng tôn kính, lịch sự.

IV. CÂU HỎI :

  1. Vì sao chúng ta phải chào nhau ?
  2. Lúc mặc đồng phục chúng ta phải chào nhau như thế nào ?
  3. Chào theo lối bắt ấn Tam Muội có mục đích gì ?
  4. Lúc nào tất cả cùng chào ?
  5. Lúc mặc thường phục chào nhau như thế nào ?
  6. Khi có dịp cùng với đoàn đi ngang qua tiền đình chùa, nhà thờ, đình em phải như  thế nào ?

Bài khác nên xem

Lục hòa

datthinh

Kỳ thi vượt Bậc Vùng Trúc Lâm (BHD GĐPT Đồng Nai)

phuocthanh

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức thi kết khóa bậc Lực – năm 2018