Lộc Uyển

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức kết khóa liên trại A Dục 8 và lộc Uyển 15

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức kết khóa liên trại A Dục 8 và lộc Uyển 15

  Ngày 12-13/8/2017,  BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ truyền đăng và  kết khóa liên trại A Dục 8 và Lộc Uyển 15 giai đoạn 2, tại chùa Bửu Thọ thuộc huyện Lâm Hà. Chứng minh Đại Đức Thích Thái Minh trú trì. Tham dự chủ tọa có Chị …

Xem chi tiết

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kết khóa Trại Lộc Uyển – khóa 15

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kết khóa Trại Lộc Uyển – khóa 15

Trại HLHT sơ cấp Lộc Uyển khóa 15 – năm 2017 do BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức, tiến hành 6 ngày 3 đêm qua ba giai đoạn huấn luyện: Khai khóa ngày 01, 02.7.2017, giai đoạn hai vào ngày 15, 16.7.2017, giai đoạn ba (kết khóa) vào ngày 29, 30.7.2017. …

Xem chi tiết

BHD.GĐPT Cam Ranh: Trại Lộc Uyển – Khóa 15 – Giai đoạn 2

BHD.GĐPT Cam Ranh: Trại Lộc Uyển – Khóa 15 – Giai đoạn 2

Giai đoạn 2 của Trại Huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển khóa 15 – BHD.GĐPT Cam Ranh, diễn ra vào hai ngày 15,16/7/2017 tại chùa Bảo Hải. Đúng 6 giờ ngày 15/7/2017, tất cả trại sinh đã vân tập đầy đủ về đất trại, nhanh chóng dựng trại …

Xem chi tiết

BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ chức kết khóa Trại Lộc Uyển 15

BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ chức kết khóa Trại Lộc Uyển 15

Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD Lâm Đồng năm 2017. Do điều kiện địa lý, khu vực Phía nam cách xa Đà Lạt trên 100 km, có đơn vị tại huyện Đatẻh cách Đà lạt trên 170 km, cuộc sống gia đình của các huynh trưởng và đoàn …

Xem chi tiết

BHD.GĐPT Cam Ranh: Khai mạc Trại Lộc Uyển – khóa 15/2017

BHD.GĐPT Cam Ranh: Khai mạc Trại Lộc Uyển – khóa 15/2017

Huấn luyện Huynh trưởng trong GĐPT nhằm mục đích chính là luyện rèn tâm chí, kiến thức cho Huynh trưởng để thống nhất tổ chức, thống nhất ý chí, thống nhất điều hành – tức là  đào luyện những Huynh trưởng GĐPT luôn vững đức tin, kiên định ý chí, lập trường và …

Xem chi tiết

Khánh Hòa: Trại Hoa Lam 1 (Cam Lâm) & Khai mạc Trại Lộc Uyển 18

Khánh Hòa: Trại Hoa Lam 1 (Cam Lâm) & Khai mạc Trại Lộc Uyển 18

Năm 1951 từ  ngày 04 đến 13/6/1951 trại Lục Hòa, trại huấn luyện huynh trưởng tập sự  đầu tiên của GĐPTVN được tổ chức tại Vườn dương  Nha Trang , bấy giờ  chỉ có trên 40 anh chị của các tỉnh Lâm viên -Đồng Nai Thượng- Bình Thuận -Ninh Thuận …

Xem chi tiết

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức kết khóa A Dục 7- Lộc Uyển 13

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức kết khóa A Dục 7- Lộc Uyển 13

           Thời gian thắm thoát trôi qua theo năm tháng, chương trình huấn luyện Huynh Trưởng của Liên Trại A Dục 7 và Lộc Uyển 13 đã tạm khép lại. BQT Liên trại đã thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra từ khi …

Xem chi tiết

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BQT tổ chức khai mạc giai đoạn 2 Trại Huấn Luyện sơ cấp Lộc Uyển 11 – Trại cấp 2 A Dục 9.

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BQT tổ chức khai mạc giai đoạn 2 Trại Huấn Luyện sơ cấp Lộc Uyển 11 – Trại cấp 2 A Dục 9.

Vào lúc 14h00 ngày 19.9.2015, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, BQT tổ chức khai mạc giai đoạn 2 Trại Huấn Luyện sơ cấp Lộc Uyển 11 – Trại cấp 2 A Dục 9. Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban, thân lâm chủ tọa, …

Xem chi tiết