z5397974295908_d0e5e22504304c854b7c2886069883fe

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU KHAI MẠC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A-DỤC 14-LỘC UYỂN 19.
Nhằm đào tạo hàng huynh trưởng cầm đòn có đủ khả năng và kỹ năng cầm đoàn, đồng thời đáp ứng được nhu cầu đào tạo huynh trưởng bổ sung cho các đơn vị đang thiếu huynh trưởng hiện nay. BHD.GĐPTBRVT đã tổ chức Liên trạị huấn luyện huynh trưởng A-dục 14-Lộc Uyển 19/GĐPTBRVT năm 2024.
Vào lúc 7 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2024 lễ khai mạc trại được trang nghiêm tổ chức tại chùa Thiên Quang, Xuyên Mộc.
Thượng tọa đạo hiệu Thích Thiên Thuận, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, trú trì chùa Thiên Quang đã quang lâm chứng minh, anh Tâm Chế-Võ Hữu Khiên, trưởng BHD GĐPTBRVT thân lâm chủ tọa, cùng sự hiện diện tham dự của anh chị phó trưởng BHD tỉnh, quý anh chị thành viên BHD, BĐD BHD tại các huyện, thị, đại diện Ban Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh về tham dự lễ khai mạc.
Tham gia khóa trại kỳ này có 31 trại sinh A-dục và 58 trại sinh Lộc Uyển.
Phát biểu huấn từ trong lễ khai mạc anh Tâm Chế đã khuyến tấn tinh thần tu học-huấn luyện của trại sinh, đối với trại sinh hãy tích cực trong tất cả các hoạt động cảu trại, tinh tấn tu học huấn luyện trên tinh thần Tuân kỷ luật-Chịu huấn luyện để đón nhận sự truyền trao kiến thức, kỹ năng làm hành trang cho việc phụng sự tổ chức, thực hiện sứ mệnh huynh trưởng. Đối với huynh trưởng ban quản trại các anh chị đang chịu sự huấn luyện kép, nfhia4 là có trách nhiệm trao truyền cho các em , đồng thời bản thân cũng tự huấn luyện kỷ năng và kiến thức cho chính mình để tăng trưởng tự thân, phụng sự lý tưởng.
Ban đạo từ tại buổi lễ Thượng tọa chứng minh đã nhắc nhở hàng huynh trưởng và trại sinh tình hình thực tại của Phật giáo nước nhà, để đạo Phật được truyền thừa đúng chánh pháp và lan tỏa rộng rãi qua đó thầy tin tưởng vào các thế hệ huynh trưởng trong GĐPT đã được huấn luyện, đủ năng lực, đủ kiến thức nội điển để thực hiện chánh pháp và xiễn dương đạo pháp bằng con đường chánh đạo, không bị sa lạc vào những hành vi truyền bá mê tín dị đoan, lệch lạc với chánh pháp. Mong các anh chị huynh trưởng và trại sinh luôn kiên tâm, bền chí giữ vững lý tưởng cho dù phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ do chướng duyên khảo đảo.
Toàn thể huynh trưởng hiện diện và trại sinh sau khi lắng nghe lời giáo huấn của thầy đã phát tâm y giáo phụng hành.
Buổi lễ khai mạc trại được hoàn mãn vào lúc 8 giờ. Sau đó trại sinh của hai trại A-dục-Lộc Uyển nghỉ ngơi trong chốc lát và bắt đầu đi vào chương trình luấn luyện
Giai đoàn 1 của trại sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, (từ 18 giờ chiều 27.4.2024 đến hết ngày 30.4.2024).
VP.BHDBRVT

z5397974295907_9d5420bd44267ba53df64796c9bdff90

z5397974287613_106032c2797cd034e4e92516c7c96cec

z5397974223600_05e165918a729ad2990214916ba18d20

z5397974216648_2aa05c369b9467a8ae5d8e22e4daf022

z5397974223599_9bb4b5667bbd25c84e1367b5540ab3c2

z5397974234149_cb6a00342235f0d03871276b9d95290d

z5397974270621_302a693b84d655dca753abf4eb2eee7c

z5397974261477_faa819450cdb27e82900b4cf2cfd48c8

z5397974305176_e27f45e0fe718baa913540c2fae8c877

z5397974305177_7058c86426949e6d669bd08418cb847c

z5397974310466_d0f94e859893b50befaace6f2a6da0a3

z5397974321604_3e0f45855cde33305c88f035deee3fad

z5397974321605_9a25c5c7366846fffff4c035f85e0c1f

z5397974329880_012b01a3b5cbf932f5c6d9ae0d561b00

z5397974340400_e00adadf955ba94e17366c8e113244d2

 

z5397974295908_d0e5e22504304c854b7c2886069883fe