Trang chủ / Hành chánh / Biểu mẫu

Biểu mẫu

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

Bộ biểu mẫu hành chánh trong GĐPT Việt Nam

Văn Phòng BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam xin được phổ biến rộng rãi đến toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử  Việt Nam bộ biểu mẫu hành chánh được lưu hành và sử dụng theo Quyết định số : 11.037/HDTU/TB ký ngày …

Xem chi tiết