Phù hiệu Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2014

1 Hiep Ky 14 2 Faz

Nhớ ngày mồng bảy tháng ba

Là ngày Hiệp kỵ dẫu xa cũng gần

Tình lam thế giới kết thân

Một là thượng báo tứ  ân chan hòa

hai là hạ tế tam đồ

Nhân gian Tịnh độ cam lồ thành tâm

Bài khác nên xem

Diễn Từ Khai Mạc Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già

ducquang

Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

datthinh

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh