Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Bản Tin 5: Thơ – Chào Chị!

ducquang

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh