Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.019/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Bản tin số 4 Đại hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới kỳ III

phuocthanh

Đại Hội Bầu BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hòa Nhiệm kỳ 2012 -2016

phuocthanh