Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Thông Tư 11.084/HDTƯ/TB – Xếp Cấp Huynh Trưởng

datthinh

Diễn Từ Khai Mạc Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già

ducquang