Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.069/HDTƯ/TB ngày 23.07.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 

 

 

Bài khác nên xem

Tường trình sự việc xảy ra tại chùa Đa Bảo – Quảng Nam trong Đại lễ Vu Lan PL 2558 – ngày 9.8.2014

phuocthanh

Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap