Trang chủ / Huấn luyện / Đoàn sinh / Anoma – Ni Liên

Anoma – Ni Liên

Cấp cứu

Cấp cứu

  ( Tài liệu Huấn Luyện Đội Chúng Trưởng – Anoma NiLiên do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành ) I. BẤT TỈNH 1.  Bịnh trạng và nguyên nhân : Người bị bất tỉnh thường không cử dộng, mặt tái nhợt hẳn, mạch đập nhẹ, sở dĩ bất …

Xem chi tiết