Khánh Hòa: GĐPT huyện Diên Khánh tổ chức Trại Tuyết Sơn – A Nô Ma, Ni Liên

P1100913_Small

Sau thời gian chuẩn bị . Trại Huấn luyện đầu thứ đàn và đội chúng trưởng của Huyện Diên Khánh tổ chức trong hai ngày  09 và 10 /7/2016 cho 188 trại sinh với 100 em dự trại Tuyết Sơn và 88 em dự trại A Nô Ma – Ni Liên của 08 các đơn vị, trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa, ,. Tại  khuôn viên chùa Linh Quang , Thôn Đại Điền Trung, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh -Tỉnh Khánh Hòa .( Chùa nầy được xây dựng từ năm 1930, dưới chân núi Am Chúa , vốn được tổ khai sáng là  Ngài Nhơn Nguyện, còn có tên gọi “ Ngài Tu Rau”, vì Ngài chỉ ăn rau mà sống, và đã phát nguyện tự thiêu cúng dường năm 1940 ).

Đúng 14 giờ 30, lễ khai mạc được  trang nghiêm  tổ chức tại hội trường chùa, dưới sự chứng minh Thượng Tọa Thích Bổn Trũng Trụ trì sở tại, và Thượng Tọa Thích Tâm Tựu,  Cố vấn Giáo hạnh Gia Đình Phật Tử Phú Phong. Chị Chơn Lương Phó Ban Ngành nữ cùng một số anh chị ban viên Ban Hướng dẫn, và đại diện các đơn vị có đoàn sinh dự trại có mặt . Mở đầu  bằng màn biểu diễn của đoàn lân đơn vị Diên Thọ chào mừng,  sau các phần tuyên bố khai mạc trại, diển văn chào mừng của Ban Đại diện Huyện, huấn từ của đại diện BHD, Thượng Tọa chứng minh trong đạo từ đã khuyến tấn, nhắc nhở tinh thần sinh hoạt và tu học của  GĐPT Diên Khánh nói riêng , GĐPT trong tỉnh Khánh Hòa nói chung, Thượng Tọa đã nhấn mạnh: “ GĐPT là một tổ chức lấy BI -TRÍ -DŨNG làm kim chỉ nam , mà Bi là tình thương nằm trong Tứ vô lượng tâm mà ai cũng học qua. Trí là nguồn năng lực tạo tuệ giác Phật đà. Dũng  chính là sức mạnh của kiên định, để từ đấy xuất phát các tư tưởng chiến thắng những cảm thọ tiêu cực và ức chế nội tại tích lũy…đó là sự tinh tấn do tu luyện mà nên. Với tổ chức GĐPT theo Thượng Tọa nhận định những năm gần đây, anh chị em rất lơ là trong việc tu tập, qua những ngày sóc vọng hay các buổi Bố Tát, hoặc Bát Quan trai giới, tại các chùa, các Tự viện  hầu như rất ít thấy GĐPT tham dự. Do đó, mà ma sự luôn đến với chúng ta, thầy khuyên cần phải tổ chức nhiều khóa tu, ví như tấm gương không lau chùi thường xuyên, để bụi bám mặt gương  ngày càng dày ra thì không thể dùng được nữa, giống như Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT  không chịu tu tập, thì không khéo làm cho tổ chức dần dần chỉ còn là hình thức mà thôi.

Sau phần hồi hướng cầu gia bị, hướng dẫn quan khách thăm đất trại, buổi khai mạc trại kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày .,.

                                                                                                    Tâm Kim-Phước Minh

(BHD.GĐPT Khánh Hòa)

P1100941_Small

P1100908_Small

P1100910_Small

P1100918_Small

P1100919_Small

P1100920_Small

P1100921_Small

P1100925_Small

P1100930_Small

P1100931_Small

P1100932_Small

P1100935_Small

P1100936_Small

P1100938_Small

P1100939_Small

P1100940_Small

Bài khác nên xem

Trung Đạo, Con Đường Tu Tập Và Hoằng Pháp – HT Thích Thái Hòa

phuocthanh

BHD Lâm Đồng Tổ Chức Kết Khóa Trại Huấn Luyện A Dục VI

phuocthanh

Trại Đội Chúng

datthinh