Trang chủ / Phật Pháp / Pháp môn tu

Pháp môn tu

Niệm giới của Thầy Quảng Tánh

Niệm giới của Thầy Quảng Tánh

Cốt tủy của mọi pháp hành theo Phật giáo là thành tựu giới-định-tuệ. Thông thường quan hệ giới-định-tuệ được ghi nhận theo hình tháp, trong đó giới là nền tảng, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Thực tiễn thì quan hệ giới-định-tuệ sinh động hơn, luôn tương tác lẫn nhau, có mặt trong nhau và hỗ trợ lẫn nhau theo cách tức giới, tức …

Xem chi tiết

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Nhờ công đức của Đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ , nghiệp chướng tiêu trừ,đã nương nhờ oai lực của Đức Như Lai hướng dẫn chúng sinh trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư để dứt trừ hết mọi căn …

Xem chi tiết

Phật Dạy Chăn Trâu – Tuệ Sĩ

Phật Dạy Chăn Trâu – Tuệ Sĩ

Không hung hăng tàn bạo, bản tánh vốn thuần hậu dễ sai khiến, siêng năng và nhiều nhẫn nại; nhưng lại hay làm bậy do sự si ngốc. Đó là đặc tính của trâu, mà cũng là đặc tính của chúng sinh. Phật không nhất thiết coi chúng sinh như …

Xem chi tiết

Quốc Sư Hòa Thượng Thích Phước Huệ (1869-1945)

Quốc Sư Hòa Thượng Thích Phước Huệ (1869-1945)

Quốc Sư Hòa Thượng Thích Phước Huệ (1869-1945) Quốc sư tên thật là Nguyễn Tấn Giao, sinh năm Kỷ Tỵ (1869) tại làng Phú Thành, phủ An Nhơn, nay là ấp Phú Thành, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là cụ Nguyễn Chánh Niệm, tự …

Xem chi tiết