Trang chủ / Huấn luyện / Lam sử / Lịch sử GĐPTVN

Lịch sử GĐPTVN

Hành Trình Tâm Linh

Hành Trình Tâm Linh

Hành Trình tâm linh. Con đường Gia Đình Phật Tử đi qua, kể sao cho xiết những gian nan khổ cực, như những người lữ hành không có đường đi; như những con thuyền bao phen chìm đắm trong đêm tối trùng khơi. Ba mươi năm hình thành, rồi bốn …

Xem chi tiết