Cánh mềm

Bổn phận ở trường học

Bổn phận ở trường học

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) I. Chuẩn bị : –   Hình chụp hoặc tranh vẽ trường học. –   Địa chỉ vài ngôi trường tại địa phương II. Giờ …

Xem chi tiết

Cấp cứu – Băng bàn tay – Bàn chân bằng khăn tay

Cấp cứu – Băng bàn tay – Bàn chân bằng khăn tay

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   1.  Khái niệm : Cấp cứu là săn sóc tạm thời vết thương dể chờ nạn nhân  đi bác sĩ hoăc bệnh …

Xem chi tiết