Cánh mềm

Nghe – Trả lời và gọi điện thoại

Nghe – Trả lời và gọi điện thoại

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   Điện thoại là một trong những phương tiện thông tin hiện đại , giúp con người trao đổi các tin túc, thông báo …

Xem chi tiết

Thường thức : Xếp quần áo

Thường thức : Xếp quần áo

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) I. Chuẩn bị : –   Vài kiểu áo quần loại khác nhau. –   Coi trước chuyện kể hoặc chuẩn bị chuyện kể thích …

Xem chi tiết

Thường thức : Xem giờ phút

Thường thức : Xem giờ phút

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   I. Mục đích : –   Biết xem giờ phút. –   Tính được thời gian công việc.  II. Chuẩn bị : Vài cái …

Xem chi tiết

Thường thức : Vệ sinh nhà cửa

Thường thức : Vệ sinh nhà cửa

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) I. Chuẩn bị : Chổi cỏ, giẻ lau … II. Giờ học : 1.  Em suy nghĩ : –   Theo em, vệ sinh nhà …

Xem chi tiết

Bổn phận ở trường học

Bổn phận ở trường học

  ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 ) I. Chuẩn bị : –   Hình chụp hoặc tranh vẽ trường học. –   Địa chỉ vài ngôi trường tại địa phương II. Giờ …

Xem chi tiết

Hòa thuận với anh chị em – Bạn bè

Hòa thuận với anh chị em – Bạn bè

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )   1.  Em suy nghĩ : –   Vì sao em cần hòa thuận với anh chị em, bạn bè ? –   Thái độ hòa …

Xem chi tiết