Trang chủ / Hành chánh

Hành chánh

GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày 01/1/2016 (22/11/Ất Mùi), ngày đầu năm dương lịch 2016. Được sự chấp thuận của BHD Trung ương,  BHD Lâm Đồng tiến hành Đại hội đại biểu Huynh trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2020. Chứng minh Đại hội có Thượng Tọa Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT.Việt nam, cố vấn …

Xem chi tiết