GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

Ngày 01/1/2016 (22/11/Ất Mùi), ngày đầu năm dương lịch 2016. Được sự chấp thuận của BHD Trung ương,  BHD Lâm Đồng tiến hành Đại hội đại biểu Huynh trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Chứng minh Đại hội có Thượng Tọa Nguyên Hiền, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT.Việt nam, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Lâm Đồng.
BHD Trung ương có Chị Diệu Lãng, P.TB Ngành nữ, A.Nguyên Hạnh – Thường vụ, A.Quảng Tín đại diện BHDT.Ư tại Miền Khuông Việt.
Có 74/90 đại biểu huynh trưởng các cấp về tham dự Đại Hội.
Trước khi tiến hành lễ khai mạc, toàn thể đại hội đã đãnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Tâm Thanh, ân sư GĐPT.VN.
Đúng 7 giờ 30 lễ khai mạc được cử hành, Chị Tâm Mậu, Trưởng ban BHD Lâm Đồng đọc diễn văn khai mạc, Chị P.TB BHD Trung ương đã có huấn từ với Đại hội, Thượng Tọa chứng minh ban đạo từ. Sau phẩn khai mạc, Đại hội đã tiến hành phiên họp chính thức.
 Chủ tọa đoàn gồm có Chị P.TB BHD Trung Ương, Chị Tâm Mậu – Trưởng ban và A.Tâm Phước P.TB, BHD Lâm Đồng.
Toản thể đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2016, đề án hoạt đồng 2016 – 2020. Sau đó đã đóng góp ý kiến  và biểu quyết cho 2 văn bản nêu trên.
Sau đó tiến hành bẩu nhân sự cho BHD nhiệm kỳ mới với 18 thành viên.Trong đó có 12 HT lưu nhiệm, 6 HT mới. Thành viên có số tuổi trẻ nhất là 34 tuổi.
Chị P.TB, BHD Trương Ương đã có lời nhắc nhủ, động viên BHD nhiệm kỳ mới cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.
Thượng tọa chứng minh vui mừng về sự thành công của Đại hội, Thượng tọa đã nhắc nhở tất cả Huynh trưởng phải vững tâm, bền chí, cố gằng Tu Học và hành trỉ  để cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Lam.
Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.
Trước đó ngày 27/12/2016, Hội nghị tiền đại hội cũng đã được tổ chức.
VP.BHD Lâm Đồng
IMG_6579
IMG_6582
IMG_6585
IMG_6588
IMG_6589
IMG_6592
IMG_6593
IMG_6595
IMG_6597
IMG_6598
IMG_6601
IMG_6603
IMG_6605
IMG_6606
IMG_6608
IMG_6611
IMG_6614
IMG_6620
IMG_6622
IMG_6628
IMG_6637
IMG_6638
IMG_6639
IMG_6640
IMG_6641
IMG_6643
IMG_6647
IMG_6650
IMG_6651
IMG_6654
IMG_6655
IMG_6657
IMG_6658
IMG_6659
IMG_6661
IMG_6664
IMG_6667
IMG_6669
IMG_6671
IMG_6677
IMG_6681
IMG_6693
IMG_6694
IMG_6702

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2024-2028.

Tâm Lễ

Thông tư số 2: Lễ tang Trưởng lão HT Thích Trí Quang

nhuanphap