Kiên

GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

            Nhằm liên tục đào tạo cho lớp Huynh trưởng trẻ để phục vụ đạo pháp và dân tộc, sáng ngày 14 tháng 8 năm 2016 Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Tổng kết bậc Kiên 19 và Khai khóa bậc Kiên 20 tại Chùa Diệu Nghiêm. …

Xem chi tiết