Kiên

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017.

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017.

Vào lúc 8 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2017 ( Nhằm ngày 08/02 /Đinh Dậu) tại Chùa Hưng Quốc – Quận 11, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017. Anh …

Xem chi tiết

GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

            Nhằm liên tục đào tạo cho lớp Huynh trưởng trẻ để phục vụ đạo pháp và dân tộc, sáng ngày 14 tháng 8 năm 2016 Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Tổng kết bậc Kiên 19 và Khai khóa bậc Kiên 20 tại Chùa Diệu Nghiêm. …

Xem chi tiết

BHD GĐPT Bình Thuận hoàn tất chương trình tu học bậc Kiên năm 2015

BHD GĐPT Bình Thuận hoàn tất chương trình tu học bậc Kiên năm 2015

Căn cứ đề án năm 2015, Ban Hướng Dẫn Bình Thuận giao cho Ban Đại Diện GĐPT các huyện thị thực hiện các chương trình tu học Bậc Kiên – Bậc Trì cho Huynh trưởng tại địa phương Căn cứ chỉ đạo của BHD Bình Thuận, Ban Đại Diện GĐPT …

Xem chi tiết

BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015

BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015

Vào lúc  8h00, ngày 01/3/2015 (nhằm ngày 12 tháng giêng năm Ất Mùi), BHD Quảng Đức Sài Gòn công bố Trúng cách và khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2015. Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường -Trưởng Ban chủ tọa buổi lễ, Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng- Phó Trưởng …

Xem chi tiết