BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017.

1

Vào lúc 8 giờ ngày 05 tháng 03 năm 2017 ( Nhằm ngày 08/02 /Đinh Dậu) tại Chùa Hưng Quốc – Quận 11, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017.

Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn đã chủ tọa buổi lễ khai khóa cùng sự hiện diện của quý anh chị trong TV BHD, chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn quý bác  Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Huynh Trưởng các đơn vị và cùng với  học viên bậc lực đồng tham dự.

Sau phần nghi thức chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn đọc lời diễn văn khai mạc , báo cáo tình hình tu học của các bậc và sách tấn, động viên tinh thần của các anh chị huynh trưởng học viên, anh đã tuyên dương tinh thần chịu khó tu học của quý anh chị học viên các bậc  trong năm qua.

Chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký đã công đọc quyết định trúng cách và chủ nhiệm các bậc học Kiên, Trì Định, Lực.

Huấn từ của anh Trưởng ban “…khi còn nhỏ các anh chị vì vui mà đến GĐPT, nhưng đến hôm nay các anh chị phải xác định GĐPT là một giòng tu tiếp hiện, là cứu cánh đưa chúng ta  đến bờ giải thoát, do đó các anh chị phải học và tu, để có kiến thức truyền đạt cho các em, chuyển hóa tự thân và thực hiện Bồ-tát hạnh trong đời sống thường ngày của người Huynh trưởng.…”

Lễ khai khóa hoàn mãn lúc 9h00 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

2 3 4 5 6 7

Bài khác nên xem

Thường thức : Vệ sinh nhà cửa

datthinh

Tang lễ Huynh trưởng Như Hòa – Võ Tấn Sáu: Lễ Truy tán công hạnh, Truy thăng cấp Dũng và Phủ Kỳ.

Huệ Quang GĐPTVN

Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN