GĐPT NINH THUẬN TỔ CHỨC TU HỌC BẬC KIÊN

khai-khoa-kien-20--2016dsc02324_29127451205_o
            Nhằm liên tục đào tạo cho lớp Huynh trưởng trẻ để phục vụ đạo pháp và dân tộc, sáng ngày 14 tháng 8 năm 2016 Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận tổ chức Lễ Tổng kết bậc Kiên 19 và Khai khóa bậc Kiên 20 tại Chùa Diệu Nghiêm. Đúng 8 giờ, Ban điều hành Bậc Kiên đã tác bạch cung thỉnh Ni trưởng Viện chủ Chùa Diệu Nghiêm – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận cùng Chư Ni Chùa Diệu Nghiêm quang lâm Chứng minh và ban đạo từ cho buổi lễ. Chủ tọa buổi lễ Anh Nguyên Lễ – Trần Công Lộc Huynh trưởng cấp Dũng – Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận, cùng tham dự buổi lễ có đông đủ anh chị Ban viên, phụ tá Ban viên Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận, quý Bác Gia trưởng, anh chị Liên Đoàn trưởng các GĐPT trong tỉnh và toàn thể Học viên bậc Kiên 19, bậc Kiên 20.
          Bậc Kiên 19 sau một năm tu học theo chương trình do Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam ban hành, cuối khóa chỉ có 16 học viên đủ điều kiện dự thi. Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận đã thành lập Hội đồng thi gồm có các Giám thị và Giám khảo kỳ thi, đồng thời đã tổ chức kỳ thi kết khóa vào ngày 24 tháng 7 năm 2016 tại Đoàn quán GĐPT Ninh Thuận. Căn cứ kết quả Hội đồng thi, Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận đã ban hành Quyết định công nhận và trao Chứng chỉ trúng cách cho 15 học viên Bậc Kiên 19. Bậc Kiên 20 được chiêu sinh theo các tiêu chuẩn quy định, Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành bậc Kiên 20 có trách nhiệm tổ chức tu học theo chương trình do Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam ban hành. Ban Đạo từ trong buổi lễ, Ni trưởng nhấn mạnh: “… Các anh chị trước hết phải học để rồi thực hành (là tu) cho đúng chánh pháp, vững bước tiếp nối thế hệ đi trước phục vụ cho đạo pháp trường tồn,…”. Buổi lễ hoàn mãn, các học viên bậc Kiên 20 được tiến hành công tác tổ chức và quy định thời gian, chương trình tu học./.
VP BHD GĐPT NINH THUẬN
khai-khoa-kien-20--2016dsc02320_28840763010_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02322_29127452075_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02324_29127451205_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02330_28840759020_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02332_29127444945_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02333_29094627146_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02335_29050235731_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02336_29094624776_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02340_29094622596_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02342_28840755670_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02343_28505422154_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02344_29127439045_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02347_29127435875_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02348_28840751400_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02351_29127431735_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02353_28840747930_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02354_28840747230_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02357_28840745160_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02361_28508629753_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02368_29127420805_o
khai-khoa-kien-20--2016dsc02371_28840733820_o

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức tu Bát quan trai và tu học bậc Kiên, Trì, Định đợt 1 năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Tứ ân

datthinh

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ