GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới – lần thứ 3, năm 2015

Tu BQT

Ngày 29.11.2015 (tức ngày 18.10 năm Ất Mùi – PL.2559) mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa rất lớn, nhưng đúng vào lúc 7 giờ, 86 Huynh trưởng các cấp trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh đã vân tập về chùa Bảo Hải (Cây số 8 – phường Cam Phúc bắc – thành phố Cam Ranh) để dự khóa tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3, theo đề án tu học năm 2015.

Đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Đại đức Thích Quảng Hậu, trụ trì chùa Bảo Hải, ân sư cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm truyền giới. Sau phần khai giới, các giới tử  tụng kinh  sám hối lục căn. Đến buổi trưa, Đại đức giới sư quang lâm dẫn chúng thọ trai, kinh hành niệm Phật.

Đầu giờ buổi chiều, giới tử tọa thiền; sau đó, nghiêm trang lắng nghe  Đại đức giới sư ban pháp thoại với đề tài “Bổn phận – trách nhiệm của người Huynh trưởng GĐPT trong bối cảnh xã hội hiện nay”. Thầy khuyến nhủ Huynh trưởng phải luôn gìn giữ truyền thống, kỷ cương; kiên định ý chí, lập trường để nhất tâm phụng sự mục đích, lý tưởng của Tổ chức GĐPT; tinh tấn thúc liễm thân tâm chứ không nên nặng gánh lo toan về Cấp bậc, chạy theo hư danh chức quyền như ngoài thế tục.

Khóa tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 của Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 17 giờ cùng ngày sau khi được Giới sư lâm nghi xả giới tướng. Giới tử về tại gia tiếp tục y pháp phụng hành gìn giữ thanh tịnh thân-khẩu-ý cho đủ 24 giờ.

Tin: Ban biên tập Trang nhà GĐPT Cam Ranh – Ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ.

(Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Dây Thân Ái – Lời Việt Lê Lừng

ducquang

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai – lần 1 năm 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Thời gian vật lý và tâm lý

datthinh