Trang chủ / Văn nghệ / Kỹ thuật – Mỹ thuật

Kỹ thuật – Mỹ thuật

BHD Cam Ranh: Cung chúc tân xuân Bính Thân – 2016

BHD Cam Ranh: Cung chúc tân xuân Bính Thân – 2016

Tân Xuân Kính Chúc * Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni giáo phẩm; Cố vấn Giáo hạnh: Pháp Thể Khinh An – Chúng Sanh Dị Độ * BHD Trung ương; BHD các tỉnh, thị; Ban Bảo trợ; Gia trưởng; Huynh trưởng; Đoàn sinh các Đơn vị …

Xem chi tiết