BHD Cam Ranh: Cung chúc tân xuân Bính Thân – 2016

0

12483225_1012409745491797_549823681_o

Tân Xuân Kính Chúc

* Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni

giáo phẩm; Cố vấn Giáo hạnh:

Pháp Thể Khinh An – Chúng Sanh Dị Độ

* BHD Trung ương; BHD các tỉnh, thị;

Ban Bảo trợ; Gia trưởng; Huynh trưởng; Đoàn sinh các Đơn vị trực thuộc:

Bồ đề tâm kiên cố – Đạo hạnh tăng trưởng –

An khang thịnh vượng

Chia sẻ.

Comments are closed.