Hình Ảnh HT Thích Thiện Minh Nguyên TVT Tổng Vụ Thanh Niên

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Tâm sự về chiếc Áo Lam thân thương !

phuocthanh

Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

ducquang

Từ lời Thầy dạy ” Tự Tứ “

phuocthanh