Nhạc: Lời Sám Nguyện – Hằng Vang

Gia Đình Phật tử đã có những bài hợp xướng đòi hỏi khả năng của những người áo lam nâng cao trong dòng thanh nhạc từ rất lâu – Các huynh trưởng giữ nhiệm vụ Văn Nghệ GĐPT phải đọc và xướng âm được nhạc bè đơn giản này không thì tác phẩm tâm huyết của tiền nhân sẽ bị mai một:

trai 16zĐêm Truyền Đăng Liên Trại Huyền Trang – A Dục Quảng Đức

Loi Sam Nguyen Re 1azz

Loi Sam nguyen RE 2A1zz

Bài khác nên xem

Thư Giãn

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Kịch bản: Tình Thương Và Thù Hận

phuocthanh