Trang chủ / Văn nghệ / Kiến trúc – Hội họa

Kiến trúc – Hội họa

Phật giáo và kiến trúc

Phật giáo và kiến trúc

Kiến trúc là một loại nghệ thuật. Sự diễn biến của kiến trúc đã phát sinh các nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc, tạo hình, tạo cảnh… vì thế có người còn nói kiến trúc là mẹ của nghệ thuật. Từ xưa đến nay, ở tất cả những …

Xem chi tiết