Trang chủ / Tag Archives: vip

Tag Archives: vip

BHD Trung Ương GĐPTVN điếu viếng

BHD Trung Ương GĐPTVN điếu viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhất tâm cầu nguyện chân linh: Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Đồng – Phạm Như Cẩn Thọ Sa di – Bồ tát giới Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT …

Xem chi tiết

BHD Trung Ương Khấp viếng

BHD Trung Ương Khấp viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành tâm nguyện cầu Chân linh HT. Cấp Dũng GĐPT Việt Nam Minh Đăng – Lê Văn Thi Thượng phẩm Liên hoa  đương khai An Lạc Độ Nam mô A Di Đà …

Xem chi tiết

Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2

Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2

Đây là Logo mẫu – Các đơn vị tổ chức cuộc thi có thể điền tên vào. Thí dụ: “Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn” Các UV Văn Nghệ có thể sử dụng nhạc nền Karaoke trên trang nhà: vannghe.nhacgdpt.com

Xem chi tiết