BHD Trung Ương GĐPTVN điếu viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhất tâm cầu nguyện chân linh:

Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Đồng – Phạm Như Cẩn

Thọ Sa di – Bồ tát giới

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Sinh năm: 1933 –(Quý Dậu)

Xã báo thân lúc 2g40 phút ngày 30.01.2017 (nhằm ngày 03.01.Đinh Dậu)

Hưởng thọ: 85 tuổi

Thượng phẩm đương sinh – Chín phẩm liên hoa an dưỡng quốc

Nam mô A di Đà Phật

Bài khác nên xem

Thơ Cảm tạ

phuocthanh

Thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BĐD GĐPT Diên Khánh (BHD GĐPT Khánh Hòa):nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh