BHD Trung Ương GĐPTVN điếu viếng

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam nhất tâm cầu nguyện chân linh:

Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Đồng – Phạm Như Cẩn

Thọ Sa di – Bồ tát giới

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Sinh năm: 1933 –(Quý Dậu)

Xã báo thân lúc 2g40 phút ngày 30.01.2017 (nhằm ngày 03.01.Đinh Dậu)

Hưởng thọ: 85 tuổi

Thượng phẩm đương sinh – Chín phẩm liên hoa an dưỡng quốc

Nam mô A di Đà Phật

Bài khác nên xem

Uỷ Viên Văn Nghệ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cầu nguyện Siêu sanh Phật quốc

phuocthanh

Thành Kính Phân ưu

phuocthanh

Điện Thư Phân ưu của BHD GĐPT Úc Đại Lợi

phuocthanh