Browsing: Gút dây

Gút dây Gút Vấn!

Gút Vấn!

GÚT VẤN Ý nghĩa : còn gọi là Gút quấn, thắt; động từ về sự…

1 2