Gút Vấn!

GÚT VẤN

Ý nghĩa : còn gọi là Gút quấn, thắt; động từ về sự thao tác trên dây thừng.

Thể loại : Quấn, thắt dây

Công dụng : Vấn đầu dây thừng khỏi xơ .

Ứng dụng : vấn cách nhiệt trên quai ấm,quai bình; vấn chống trơn trên tay gas; trang trí gậy, trại .

Biến thể: Vấn ngắn, vấn dài và vấn trùng.

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Gút Dây Ngành Nữ – phần 3

ducquang

Gút dây ngành Nữ – phần 2

ducquang

Gút Dây Ngành Nữ – phần kết

ducquang