Trang chủ / Phật Pháp / Kinh – Luật – Luận

Kinh – Luật – Luận

Kinh Tám điều Giác Ngộ của các Bậc Đại Nhân

Kinh Tám điều Giác Ngộ của các Bậc Đại Nhân

Là đệ tử Bụt Thường phải hết lòng Ngày đêm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác Một là giác ngộ Thế gian vô thường Đất nước mong manh Tứ đại khổ không Ngũ ấm vô ngã Sinh diệt biến đổi Hư ngụy không chủ Tâm là nguồn ác Thân là …

Xem chi tiết

Tôn kính Đức Di Đà

Tôn kính Đức Di Đà

Trong đó, kinh Đại A di đà có 5 bản, cùng nằm trong đại tạng Đại chính, tập 12, các trang 265 – 340. Bản 5 là hội dịch, bản dịch quốc âm này dịch theo bản ấy. Thành kính đảnh lễ đức Trưởng lão HT. thượng Trí hạ Quang! …

Xem chi tiết

Kinh Bốn Pháp An Lạc

Kinh Bốn Pháp An Lạc

Nhìn thẳng cuộc sống hôm nay, hầu như mọi mặt đều tăng tốc, sự phát triển từ hình thức vật chất đến tâm lý tinh thần của con người. Thế nhưng, sự hiển lộ bên ngoài lẫn với bao dáng vẻ sắc màu của những hiện tượng sự vật, thì …

Xem chi tiết

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân

Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân

Là đệ tử Bụt thì nên hết lòng, ngày cũng như đêm, đọc tụng và quán niệm về tám điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, những …

Xem chi tiết

ý Nghĩa Giới Học

ý Nghĩa Giới Học

I – Tổng Luận:           Chúng ta khổ là do chúng ta không thọ trì học giới và vì không thọ trì học giới, nên chúng ta mãi trôi lăn trong khổ đau của sinh tử luân hồi.           Vì vậy, chúng ta thọ trì học giới và sống đời …

Xem chi tiết