Trang chủ / Phật Pháp / Kinh – Luật – Luận

Kinh – Luật – Luận

Kinh Bốn Pháp An Lạc

Kinh Bốn Pháp An Lạc

Nhìn thẳng cuộc sống hôm nay, hầu như mọi mặt đều tăng tốc, sự phát triển từ hình thức vật chất đến tâm lý tinh thần của con người. Thế nhưng, sự hiển lộ bên ngoài lẫn với bao dáng vẻ sắc màu của những hiện tượng sự vật, thì …

Xem chi tiết

ý Nghĩa Giới Học

ý Nghĩa Giới Học

I – Tổng Luận:           Chúng ta khổ là do chúng ta không thọ trì học giới và vì không thọ trì học giới, nên chúng ta mãi trôi lăn trong khổ đau của sinh tử luân hồi.           Vì vậy, chúng ta thọ trì học giới và sống đời …

Xem chi tiết