Trang chủ / Tu học / Đoàn sinh / Ngành Thanh

Ngành Thanh

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

BHD GĐPT Lâm Đồng Tu Bát Quan Trai đợt 2/2015

Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD GĐPT Lâm Đồng. Ngày 24/10/2015,lúc 8 giờ tại Chùa Giác Tâm, huyện Đức Trọng – Lâm Đồng. BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức đợt 2 Tu Bát Quan Trai. Có 108 Huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Thanh về tham dự. Thượng …

Xem chi tiết

Chương trình tu học Bậc Trực

Chương trình tu học Bậc Trực

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )   Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC Thời gian tu học: 02 năm.   NĂM THỨ NHẤT     I.  PHẬT PHÁP  A.  NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN THÂN Người tại gia. Phát triển hạnh phúc, nghề nghiệp và kỹ thuật …

Xem chi tiết