Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

Nhạc phẩm:RỢP TRỜI LAM – Bài ca ngành Thanh Nữ (Nữ Phật Tử) – Nhạc và lời: Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ hiếu Ngọc – Video karaoke: music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của Đại Lãn

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Tứ Thánh Đế – Đức Quảng

ducquang

Chuyện Áo Lam : Một Con Đường

phuocthanh