Trang chủ / Văn nghệ / Phim ảnh

Phim ảnh

Tượng đài Quách Thị Trang những ngày cuối trước khi bị di dời

Tượng đài Quách Thị Trang những ngày cuối trước khi bị di dời

Sắp tới đây, người ta sẽ dẹp tượng đài - hay nói một cách văn vẻ như vẫn nghe là di dời - chưa biết vào vị trí nào (có thông tin chưa rõ là vào... viện bảo tàng), xóa sổ một không gian thân thiết gắn liền với một sự kiện, một thời điểm bi hùng của Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh, Phật Tử...

Xem chi tiết