Video: Lễ phủ kỳ, Lễ viếng, Lễ tưởng niệm và Lễ tiễn biệt HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

 

LỄ PHỦ KỲ HIỆU SEN TRẮNG

LỄ VIẾNG TANG

LỄ TƯỞNG NIỆM

LỄ TIỄN BIỆT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT LÚC SINH THỜI
CỦA CỐ HUYNH TRƯỞNG TÂM HUY – PHAN ĐÌNH THĂNG:

Tại Việt Nam – 2008:

Tại Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II – Bangkok, Thailand, 2008:

Tại Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh – 2016:

Tại Trại họp bạn liên Miền HTr ngành Thiếu Tất Bát La II – 2018

Tại Trại Bồi dưỡng Huynh trưởng Ngành Thiếu – 2019

Tại Trại họp bạn 55 năm GĐPT Gia Định – 2019

Với Lam Viên GĐPTVN Bắc California, Hoa Kỳ:

Tại Thác Mai – 2000:

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tín – Tập (niên khóa 2016)

(Hình ảnh) Ni viện Như Thị Thất kính mừng lễ thành đạo

nhuanphap

Nhạc Một Mẹ Trăm Con – Dân Ca Gia Rai, lời Phạm Duy

ducquang