BĐD GĐPT Thị xã Lagi, phiên họp đầu năm, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013

DSCF9494Mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt mọi mặt
Ngày 10/03/2013. Ban Đại Diện GĐPT Thị xã La Gi, trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận, khắc phục khó khăn, tổ chức  phiên họp đầu năm toàn Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013 

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Bài khác nên xem

GĐPT Đồng Nai phúng viếng Ni Sư Thích Nữ Hải Ngọc

nhuanphap

Lễ Tiểu tường Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Lễ Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng hoạt động 2015

phuocthanh