BĐD GĐPT Thị xã Lagi, phiên họp đầu năm, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013

DSCF9494Mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt mọi mặt
Ngày 10/03/2013. Ban Đại Diện GĐPT Thị xã La Gi, trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận, khắc phục khó khăn, tổ chức  phiên họp đầu năm toàn Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013 

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng ân sư

phuocthanh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A DỤC 12 – LỘC UYỂN 18 NĂM 2021

Tâm Lễ

Thông Tri Văn Nghệ GĐPT Việt Nam

ducquang