BĐD GĐPT Thị xã Lagi, phiên họp đầu năm, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013

DSCF9494Mặc dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt mọi mặt
Ngày 10/03/2013. Ban Đại Diện GĐPT Thị xã La Gi, trực thuộc BHD GĐPT Bình Thuận, khắc phục khó khăn, tổ chức  phiên họp đầu năm toàn Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, triển khai các hoạt động Phật sự năm 2013 

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận Lễ Phật Đầu Năm

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức

phuocthanh

Tổng kết khoá tu học Du già Bồ tát giới

nhuanphap