Chánh thiện

BHD.GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khoá Bậc Kiên – Trì – Định – Tung Bay – Chánh Thiện năm học 2012

BHD.GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khoá Bậc  Kiên – Trì – Định – Tung Bay – Chánh Thiện năm học 2012

Sau kỳ thi kết khóa bậc Lực ngày 23 tháng 12 năm 2012.  Sáng nay, ngày 06 tháng 01 năm 2013, BHD. GĐPT Cam Ranh tiếp tục tổ chức kỳ thi kết khóa năm học 2012 cho các bậc Kiên – Trì – Định. Năm nay, Huynh Trưởng được dự thi phải …

Xem chi tiết

An cư kiết hạ

An cư kiết hạ

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) A. GIỚI THIỆU : Từ thuở Phật còn tại thế, mỗi năm chư Tăng, Ni vân tập về một nơi, tuỳ theo tu …

Xem chi tiết

Ngũ Minh Pháp

Ngũ Minh Pháp

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP : Cách đây 2549 năm để có đủ những phương thức hoằng pháp thích hợp với từng hoàn cảnh, …

Xem chi tiết

Kinh Thiện Sinh

Kinh Thiện Sinh

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP Là một Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử ViệtNamluôn luôn phải ghi nhớ mục đích của tổ chưc là …

Xem chi tiết

Lục độ

Lục độ

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. DẪN NHẬP Lục độ là  pháp môn tu đặc thù, pháp môn cao nhất trong sự hành trì của đạo Phật, …

Xem chi tiết

Thái tử Tu Đại Noa

Thái tử Tu Đại Noa

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Chánh Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. LƯỢT TRUYỆN : Một thời Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ nơi rừng Kỳ Hoàn, tại A-luyện trong vườn A-Na-Phân …

Xem chi tiết