Tuyết sơn

Gút dây ( Chương trình cũ )

Gút dây ( Chương trình cũ )

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )   I. MỤC ĐÍCH VÀ ÍCH LỢI : Trong những lúc đi trại, các em thường lúng túng trước cuộn dây, vì thường ngày ít được thực hành. Gút …

Xem chi tiết

Truyền tin ( Chương trình cũ )

Truyền tin ( Chương trình cũ )

  ( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )   I. MỤC ĐÍCH VÀ LỢI ÍCH : Luyện cho các em có trí nhớ bền bỉ. Giúp cho các em sinh hoạt ngoài trời thích thú, ham …

Xem chi tiết