Trung thiện

Chuyện tiền thân : Cứu người bị giặc cướp

Chuyện tiền thân : Cứu người bị giặc cướp

 ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   I. LƯỢT TRUYỆN  Khi chưa Thành đạo, đức Thích Ca có một kiếp làm người lái buôn, tên là Đại Bi, đức hạnh …

Xem chi tiết

Sơ lược về Thiền ( Làm quen với giáo dục Thiền )

Sơ lược về Thiền ( Làm quen với giáo dục Thiền )

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 ) I. GIỚI THIỆU : Thiền là gì ? Cửa Thiền là cửa chùa, thiền gia là nhà chùa… Như vậy là đã hiểu …

Xem chi tiết

Chuyện tiền thân : Thí thân nhường nước cứu chúng sanh

Chuyện tiền thân : Thí thân nhường nước cứu chúng sanh

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   Thuở xưa có một vị vua tên là Trường Thọ, Ngài có Thái Tử tên Trường Sanh. Nhờ lòng từ bi độ …

Xem chi tiết

Tùy duyên bất biến

Tùy duyên bất biến

  ( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. GIỚI THIỆU  : Tinh thần tùy duyên bất biến là một trong các tinh thần giáo dục của Phật giáo, đó …

Xem chi tiết

Ngài Vạn Hạnh

Ngài Vạn Hạnh

( Tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Trung Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2006 – PL 2550 )   A. THÂN THẾ VÀ NHỮNG GIAI THOẠI VÂY QUANH NGÀI : 1.  Thân thế : Thiền sư Vạn Hạnh là vị cao tăng …

Xem chi tiết