Trang chủ / Phật Pháp / Ứng dụng đời sống

Ứng dụng đời sống

Pháp Dạy Người của Lục Tổ Đại Sư

Pháp Dạy Người của Lục Tổ Đại Sư

Pháp môn này là con đường Trung đạo, theo đó Vô niệm được coi như là một phương pháp vượt thoát giữa những đối cực của cuộc sống. Chúng vượt qua khỏi mọi hệ thống tương đối có giá trị trên mặt nhân quả, để từ đó tạo cho hành …

Xem chi tiết

Luân Hồi

Luân Hồi

Từ xưa đến nay người ta thường thắc mắc về vấn đề mất còn, sống chết. Có hai thuyết làm cho người ta chú ý đến nhiều nhất.

Xem chi tiết

Người đi chùa thông minh

Người đi chùa thông minh

THÍCH THÁI HOÀ Có những vị trước khi biết đi chùa và tu học, thì gia đình bình yên, nhưng sau khi đã đi chùa và bắt đầu biết tu học, thì gia đình cũng bắt đầu dậy sóng, không có bình yên. Có những vị trước khi chưa đi …

Xem chi tiết

HOANG TƯỞNG

HOANG TƯỞNG

  Vừa qua, vào ngày Chủ nhật 20/4/2014 (21-03 Giáp Ngọ) là ngày HÚY NHẬT ĐỨC ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GHPGVN THỐNG NHẤT – ĐẠO HIỆU THƯỢNG ĐÔN HẠ HẬU. Anh chị em Lam viên và Phật tử các giới khắp nơi câu hội về Chùa Linh Mụ – Tỉnh …

Xem chi tiết

Câu Chuyện Lửa Tàn – Cơn Đại Hồng Thủy

Câu Chuyện Lửa Tàn – Cơn Đại Hồng Thủy

Kính thưa quý anh chị, cùng các em thân mến. “ Câu chuyện trận đại hồng thủy nhấn chìm cả thế giới cách nay 5000 năm được thuật lại trong sách Sáng thế. Khi Chúa Trời quyết định phá hủy tác phẩm của mình do tội lỗi của con người, …

Xem chi tiết