Trang chủ / Phật Pháp / Ứng dụng đời sống

Ứng dụng đời sống

HOANG TƯỞNG

HOANG TƯỞNG

  Vừa qua, vào ngày Chủ nhật 20/4/2014 (21-03 Giáp Ngọ) là ngày HÚY NHẬT ĐỨC ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GHPGVN THỐNG NHẤT – ĐẠO HIỆU THƯỢNG ĐÔN HẠ HẬU. Anh chị em Lam viên và Phật tử các giới khắp nơi câu hội về Chùa Linh Mụ – Tỉnh …

Xem chi tiết