Hội đồng Tăng Già Bản Thệ: Tâm thư Thế Tôn Thành Đạo PL.2565 và Xuân Nhâm Dần – 2022

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Gia Định NK 2016-2020

nhuanphap

Kinh A Di Đà

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ